Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
Βάρος 5,5 kg
Διαστάσεις 53 × 51,5 × 17 cm
Κατασκευαστής